APRAŠYMAS
Skaitmeninis istorijų pasakojimas


Skaitmeninis pasakojimas - tai pirmuoju asmeniu papasakota 2–3 minučių trukmės istorija naudojant daugiamodalines raiškos priemones (rašytinis tekstas, vaizdas, garsas). Dažnai skaitmeninė istorija pateikiama pasakotojo balsu. Istorija pristato asmeninį ir emocinį elementą, kuris išreiškia pasakotojo poziciją arba susijęs su kitais žmonėmis, jų pomėgiais, atsitikimais,  vieta ar su bet kuo, kas istorijai suteikia asmeniškumo ir emocinį turinį. Skaitmeninė istorija išreiškia ir skatina  socialinį bei  pilietinį veiksmą. 

Mokiniai pirmuoju asmeniu pasakodami skaitmeninę istoriją mokosi reprezentuoti save, išreikšti ir įvardinti savo emocijas, lavina daugiamodalinį (angl. multimodal)  raštingumą (gebėjimą kurti tekstą naudojant keletą  formų ir priemonių– vaizdą, garsą, raštą), išreiškia savo socialinę ir pilietinę poziciją. 

Šis metodas leidžia įgyvendinti į besimokančiuosius orientuoto mokymosi principus: mokinių  įsitraukimas, refleksija, gilus mokymas, ir efektyvus technologijų naudojimas.  

Skaitmeninio pasakojimo pedagoginė nauda:

 • Padeda ugdyti vizualinį ir multimedijų raštingumą
 • Ugdo  technologinį, informacinį ir vizualinį raštingumą 
 • Padeda mokiniams tobulinti rašymo, teksto kūrimo gebėjimus
 • Įtraukia besimokančiuosius  į mokymąsi 
 • Suteikia  savarankiško mokymosi patirtį 
 • Suteikia mokiniams galimybę save išreikšti
 • Skatina kelių mokyklos dalykų ir temų integravimą

Koks yra skaitmeninės istorijos formatas?

 • Filmukas (video ir/ar 10-25 nuotraukos su garso takeliu (balsas, muzika, garso efektai) 
 • 2 minučių trukmės (180-320 žodžių) 
 • Pasakojimas pirmuoju asmeniu 
 • Interviu (nebūtinai)
 • Laikomasi intelektinės nuosavybės teisės taisyklių (pvz., naudojamos Copyright free nuotraukos, video, muzika) 

Skaitmeninės istorijos kūrimas – tai procesas, apimantis idėjos formulavimą, tyrimą, scenarijaus rašymą, filmuko parengimą, pristatymą ir refleksiją: