PAVYZDŽIAI
Kraštovaizdžio tyrimas


Pavyzdys #1
Laikas keičia žemę

Metodika „Laikas keičia Žemę” sukurta dr. Giedrės Godienės, konsultuojant Genovaitei Kynei (pagal Bendrojo ugdymo programas).


Atsisiųsti dokumentą
Pavyzdys #2
Geografinis adresas (VISAGINAS)

Tyrimą rekomenduojama atlikti su 9-10 ir 11-12 klasių mokiniais.
Tyrimo metodika sukurta dr. Giedrės Godienės, išbandyta Genovaitės Kynės.

Atsisiųsti dokumentą
Pavyzdys #3
Artimiausios aplinkos tyrimas

Tyrimą rekomenduojama atlikti su 9-10 ir 11-12 klasių mokiniais.
Parengė geografijos mokytoja ekspertė Genovaitė Kynė pagal Genovaitės Kynės ir dr. Giedrės Godienės išbandytą metodiką.

Atsisiųsti dokumentą
Grįžtamasis ryšys
Mokinių apklausos duomenys

Grįžtamasis ryšys – tai vertinimo būdas, informacijos apie vykusį procesą pateikimas tam, kad gaunantysis ja pasinaudotų tolesnei veiklai.


Atsisiųsti dokumentą