Edukaciniai žaidimai


3D simuliacija
Branduolinis reaktorius

Pagrindinis atominės elektrinės įrenginys yra branduolinis reaktorius, kuriame vyksta sunkiųjų elementų – urano arba plutonio – branduolių dalijimosi reakcija.

Įsijungę branduolinio reaktoriaus simuliaciją, susipažinsite su branduolinio reaktoriaus sandara ir ten vykstančiais procesais.

Žaisti naršyklėje
Žaidimas
Aplinkos tausojimo miestelis

Energetinio raštingumo ugdymas tampriai siejasi su „žaliojo raštingumo“ plėtojimu, kai ugdomi aplinkosaugos, tvaraus gyvenimo, efektyvaus atliekų tvarkymo gebėjimai.

Šis Aplinką tausojančio miestelio žaidimas tinka ir jaunesnio amžiaus besimokantiesiems.


Žaisti naršyklėje