ŠALTINIAI
Debatai


  1. Debatuojanti Lietuva. Jaunimo debatai: https://jaunimodebatai.eu/
  2. Debatų mokykla (Pasaulio debatų mokyklos čempionatas) https://schoolsdebate.com/videos/
  3. Lietuvos laisvosios rinkos instituto projektas „Laisvės debatai“: https://www.llri.lt/laisves-debatai
  4. Debatų metodas plačiau pristatomas „Mokytojo TV“ mokomajame filme „Debatai“: https://www.youtube.com/watch?v=b-yJDGmzRF0&ab_channel=Ugdymas (mokomasis filmas supažindina su Debatų metodu, kuris tikslingai taikomas ugdymo procese formuoja mokinių tiriamojo darbo įgūdžius, pažintinį ir socialinį aktyvumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, pozityvų ir kritinį mąstymą, bendravimo įgūdžius, lavina dėmesį, atmintį, formuoja demokratiškai mąstančią, tolerantišką asmenybę). Ekspertai žurnalistas Aurimas Perednis ir mokytojos praktikės Daiva Dūdėnienė (Utenos m. A. Šapokos gimnazija) ir Nijolė Braukylienė (Utenos r. Užpalių gimnazija) kviečia mokyti(s) debatuoti, taikyti šį metodą per savo mokomąjį dalyką ar organizuojant kitas veiklas.
  5. Mesarec, P. (2013). British parliamentary debate format. https://debate-motions.info/debate-formats/british-parliamentary-debate-format/
  6. Mesarec, P. (2013). Karl Popper debate format. https://debate-motions.info/debate-formats/karl-popper-debate-format/
  7. Metodo aprašymas remiantis „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo metodinė medžiaga“.  Metodinės medžiagos rengėjai: Egidijus Jurgelionis, Dalia Žemaitytė, Ginta Orintienė, Genovaitė Kynė, Jolita Milaknienė; redakcinė grupė: Vilija Zeliankienė, Julija Sinicienė, Šarūnas Gerulaitis.https://www.draugiskasinternetas.lt/mediju-ir-informacinio-rastingumo-ugdymo-metodine-medziaga/; https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/metodine-medziaga-mediju-ir-informacinio-rastingumo-ugdymo-tema-9-10-kl/45863.